Інклюзивна освіта — вимога сьогодення

 

Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили.
Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

В. О. Сухомлинський

Важливо розуміти!

Інклюзія – пристосування закладів освіти та їх загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх дітей – а саме до тих, які мають особливі потреби.

Інтеграція— зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами у регулярний освітній простір. Пристосування дітей до вимог закладу освіти.

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент дітей та диференціює освітній процес.

Інклюзію в освіті важливо розглядати як один з аспектів інклюзії в суспільстві в цілому.

Інклюзивна освіта — система освітніх послуг, що грунтуються на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний заклад освіти – це заклад, який адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг, відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в дитячому середовищі.

Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб дітей, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

Інклюзивна освіта ґрунтується на 8 основних принципах:

 1. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень
 2. Кожна дитина здатна відчувати і думати
 3. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим
 4. Усі діти мають потребу один в одному
 5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин
 6. Усі діти потребують підтримки і дружби ровесників
 7. Для всіх дітей досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть
 8. Різноманітність посилює всі сторони життя дитини.

Переваги інклюзивної освіти

Для дітей з особливими освітніми потребами:

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:

 • моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дітей;
 • ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами;
 • оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;
 • навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей;
 • у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками.
 • вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
 • вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з дітьми, які відрізняються від них.
 • Чинними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України
 • Інструктивно-методичними матеріалами та листами міністерства, які розміщені та постійно оновлюються на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України

Для дітей з типовим розвитком:

Чим керуються при організації інклюзивної освіти в ДНЗ?

www.mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/ в рубриці «Діти з особливими потребами»

 

 

Новини закладу