Sovety roditel

 

Для батьків

Реєстрація до ДНЗ

Шановні батьки!
 
   Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина здійснювала навчання, виховання та розвиток в дошкільному закладі міста, пропонуємо Вам зареєструватися на сайті Вінницької міської ради (http://www.vmr.gov.ua/) в розіділі «Реєстрація до дитячого садочку».

  Перед реєстрацією ознайомитися з інформацією про дошкільні навчальні заклади на сайті http://edu.vn.ua/dnz.html, Положенням про загальну міську електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів та статистикою зареєстрованих заявок.

   Якщо Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, заповнивши реєстраційну форму.

   Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

   При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

   При наявності вільних місць статус Вашої реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування в ДНЗ» і Вам буде запропоновано місце в обраному ДНЗ або іншому закладі Вашого мікрорайону.

   Вам необхідно постійно відслідковувати статус і у разі його зміни, про що Вам буде надіслано повідомлення на Вашу електронну адресу, протягом 30 днів подати необхідні документи, визначені в Положенні, завідуючій визначеного дошкільного закладу.

   В іншому випадку Ваша черга автоматично скасовується.
 

 

 
 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету від   06.03.2014р. № 546

 

Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів м. Вінниці

 

1. Загальні положення

 1. 1.Загальна міська електронна реєстрація дітей додошкільних навчальних закладів (далі –ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці, здійснюється з метою:

  забезпечення права дітей, які зареєстровані в м. Вінниці та населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю з Вінницькою міською радою, на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Вінниці;

спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Вінниці;

забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей,

таланту, всебічного розвитку;

  забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності

територіальної громади міста Вінниці; запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Вінниці; здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Вінниці.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: загальний міський електронний реєстр дітейдоДНЗ(далі Реєстр) – єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати      ДНЗ, та      забезпечує її       зберігання, видачу        та      захист         від несанкціонованого доступу; держатель Реєстру – департамент освіти Вінницької міської ради; адміністратор Реєстру – департамент інформаційних технологій Вінницької

міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі; реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з

Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;          заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

 

 

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

серія та номер свідоцтва про народження; місце реєстрації дитини;

інформація про пільгову категорію (за наявності); навчальний заклад, який має відвідувати дитина. б) про батьків: прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють; місце реєстрації батьків;

контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Вінницької міської ради розділ «Реєстрація до дитячого садочка» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявниказа встановленою формою.

Перед реєстрацією необхідно ознайомитися з повідомленням щодо неможливості зарахування дитини до дитячого садочку у разі відсутності реєстрації дитини в м. Вінниці або ж в населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю з Вінницькою міською радою.

Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в реєстрі відповідно до дати та часу обробки заявки.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

2.5. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;

у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку

документів, визначені цим Положенням;

у разі відсутності документів, які підтверджують пільги; у разі вікової невідповідності;

у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, місця реєстрації).

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 

 

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.  

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

 1. 3.У разі відсутності електронної адреси про зміну статусу заявнику буде повідомлено у телефонному режимі.
  1. 4.У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами): заява батьків або особи, яка їх замінює;
  2. 5.Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психологомедико-педагогічної консультації м. Вінниці або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення департаменту освіти Вінницької міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.
  3. 6.У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.
  4. 7.У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.
  5. 8.Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ДНЗ», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ.
  6. 9.Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:
  7. 10.Позачергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о); довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтво про народження; довідка про місце реєстрації дитини;

реєстраційна    картка        про    встановлення       статусу       щодо          можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг Вінницької міської ради.

діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають

ускладнення після БЦЖ; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях; діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців); діти працівників дошкільних закладів у разі виходу на роботу.

  діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків

катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

  діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна

дитина відвідує даний ДНЗ (1:10);

  діти     військовослужбовців,   працівників         прокуратури,       судів та

правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

 1. 11.У разі будівництва дошкільного навчального закладу за інвестиційні кошти, діти працівників інвестиційної компанії мають право на зарахування до даного закладу у співвідношенні 1:10.
 2. 12.У разі передачі дошкільного навчального закладу до комунальної власності установою чи організацією, діти працівників даної установи чи організації мають право на зарахування до переданого закладу у співвідношенні 1:10.
 3. 13.Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, будуть забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з врахуванням дати реєстрації.
 4. 14.Оператор вносить в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано».
 5. 15.Керівники ДНЗ щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про кількість вільних місць відповідно до вікових груп.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру www.vmr.gov.ua відбувається на безоплатній основі.

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Керуючий справами виконкому                                                         С. Чорнолуцький Департамент освіти

Рихліцька Людмила Валентинівна

Заступник директора департаменту, начальник відділу

 

 

 Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся, будь ласка, за телефоном «Цілодобової варти» 15-60 чи на електрону адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Новини закладу

Важливі повідомлення

 

 

Увага!

В КЗ "ДНЗ №77 ВМР" терміново потрібна медична сестра,

звертайтесь за тел. (0432) 27-04-12 

Меньш важлива інформація

Раді спілкуванню в соцмережах http://vk.com/dnz77 та https://www.facebook.com/