Пріоритетні змістові напрями та завдання освітньої роботи на 2022/2023 навчальний рік

 

  • На основі аналізу виконання Плану роботи КЗ «ДНЗ № 77ВМР» на 2021/2022 навчальний рік, результатів комплексного самооцінювання функціонування та розвитку закладу, з урахуванням Стратегії розвитку КЗ «ДНЗ № 77ВМР» на 2021/2026 р.р., анкетування педагогів та батьків, педагогічний колектив КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному навчальному році на розв'язання проблеми: Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у процесі забезпечення основних умов реалізації Державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти.

    За для якісного вирішення цієї проблеми визначено такі основні завдання:

    • Формування граматичної правильності українського мовлення дітей дошкільного віку у літературному образотворенні як усвідомлення приналежності до українського народу та держави Україна.
    • Удосконалення логіко-математичної компетентності дітей шляхом опанування ними умінь здійснювати математичні та логічні операції в різних видах діяльності.
    • Створення умов для безпечного освітнього процесу.