Пріоритетні змістові напрями та завдання освітньої роботи на 2020/2021 навчальний рік

-        Забезпечення збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, розвитку психічних процесів дітей у грі.

-         Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій з метою формування компетентностей необхідних для навчання в школі.

-        Формування екологічної свідомості, сталих навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

 

 

 

Напрямки діяльності КЗ "ДНЗ №77 ВМР"

• охорона життя та зміцнення здоров'я дітей;
• гармонійний розвиток кожної дитини;
• дотримання прав дітей;
• забезпечення вихованцям належних умов для розвитку, навчання та виховання;
• створення розвиваючого предметно-просторового середовища та умов для прилучення дітей до загальнолюдських цінностей;
• взаємодія з сім'єю, прилучення батьків до освітнього процесу для формування у них компетентної педагогічної позиції по відношенню до власної дитини;

 

 

Новини закладу