Річний звіт про діяльність закладу

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Інформаційна картка

з/п

 

Відомості

 

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад

«Дошкільний навчальний заклад №77 Вінницької міської ради»

2

Адреса, телефон

21001   м.Вінниця, вул.Короленка,19,

тел. 27-04-12

 

Форма власно сті

Комунальна

 

Підпорядкованість

Департамент освіти Вінницької міської ради

 

Сайт

               http://vndnz77.org.ua/

3

Завідувач

Шестопаль Олена Миколаївна

4

Вихователь - методист

Науменко Олена Василівна

5

Державна атестація (дата, результат)

31.03. - 06.04.2017

Атестовано

6

Кількість вихованців

485

7

Кількість груп

Із них:

Раннього віку

Дошкільного віку

Інклюзивна група (середня)

14

3

10

1

8

Режим роботи груп:

12 годинний

14

9

Мова освіти

Українська

10

Всього працівників

Із них:

Педагогічний персонал

Обслуговуючий персонал

67

34

33

          

Інформаційна картка за віковими групами

групи

 

Вікова група

 

Вихователі

1

І молодша група (раннього віку)

Олея Ольга Сергіївна

Подорожняк Тетяна Вадимівна

2

І молодша група

(раннього віку)

Липова Алла Олександрівна

Босенко Оксана Ігорівна

3

І молодша група

(раннього віку)

Нікітюк Тетяна Володимирівна

Левченко Ганна Миколаївна

8

ІІ молодша група

Сайнецька Тетяна Іванівна

9

ІІ молодша група

Кравець Людмила Сергіївна

Миськова Тетяна Миколаївна

11

ІІ молодша група

Царук Наталія Василівна

Москальчук Любов Володимирівна

6

ІІ молодша група

Шабельникова Юлія Миколаївна

Бабій Лілія Василівна

4

Середня група

Матушко Мирослава Михайлівна

Олійник Віоліна Миколаївна

5

Середня група

Заболотна Катерина Василівна

Матушевська Аліна Валеріївна

13

Середня група

Склярук Тетяна Богданівна

Іванова Алла Володимирівна

7

Старша група

Сініок Марина Миколаївна

Чижикова Олена Володимирівна

10

Старша група

(інклюзивна)

Марчук Наталія Георгіївна

Подимак Наталія Георгіївна

Коваль Вікторія Олегівна

(асистент вихователя)

12

Старша група

Горшиніна Аліна Сергіївна

Масловата Людмила Юріїівна

14

Старша група

Бондар Надія Василівна

Палко Марія Василівна

 

Музичні керівники

Оранська Аліна Валеріївна

Сластьон Зоя Олександрівна

       

Організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти в 2019 - 2020 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти , Програмою розвитку КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» на 2016-2020 р. р. у гармоній­ному поєднанні освітніх виховних, навчальних, оздоровчих аспектів спрямована на реалізацію завдання освітньої роботи на 2019/2020 навчальний рік:

-         Забезпечення збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, розвитку психічних процесів дітей у грі.

-         Підвищення якості дошкільної освіти, щодо інтелектуального розвитку та формування компетентностей необхідних для навчання в школі з освітніх ліній «Дитина у сенсорно- пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини».

-         Формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.( освітні лінії «Дитина у соціумі», «Дитина в природному довкіллі».

З метою реалізації завдань Базового компонента  дошкільної освіти, впроваджувалися такі освітні програми:

 • Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. Вихователі всіх вікових груп;
 • «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.) – вихователь Сініок М.М.;
 • · «Дитяча хореографія» А.Шевчук- керівник музичний Оранська А.В.
 • О. Березина, О. Гніровська, Т. Линник. Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Вихователь Федоришена Н.П..
 • Л. Лохвицька. Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Вихователь Горшиніна А.С.
 • «Україна – моя Батьківщина» парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку за науковою редакцією О. Д. Рейпольський. Вихователі Бондар Н.В., Палко М.В.
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.)- вихователь Іванова А.В.
 • Олександр Тимовський, Ігор Репік. «Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього рух. Вихователь Марчук Н.Г., Подимак Н.О.
 • Н. Гавриш , О.Пометун «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» вихователі Склярук Т.Б., Кравець Л.С., Царук Н.В., Шабельникова Ю.М.
 • «Планування роботи КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» за 2019/2020 навчальний рік , визначення завдань.
 • Формування у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
 • Сучасні підходи щодо формування готовності дитини передшкільного віку до навчання в умовах НУШ.
 • Підсумки освітньої та методичної роботи за 2019/2020 н.р. Виконання Плану роботи КЗ «ДНЗ № 77 ВМР у 2019/2020 н.р.
 • Науково- теоретичний семінар «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини».
 • Семінар – практикум «Створення предметно- ігрового середовища-сучасного освітнього простору».
 • Практикум«Створення умов інклюзії для дітей з аутизмом».
 • Н. Гавриш. Технологія мовленнєво-творчої діяльності дітей дошкільного віку  (середня група №9, вихователь Кравець Л.С.); «Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя» Є.Шийко – групи раннього віку № 1,2,3;
 • «Веселкова музикотерапія» оздоровчо- освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку. Малашевська І.А. , Демидова С.К. (керівник музичний Сластьон З.О.);
 • Квадрат Воскобовича- в усіх дошкільних групах;
 • Вивчення віршів з допомогою схем,малюнків за методикою С.Лисенкової. Сайнецька Т.І.;
 • І. Мурашковська «Складання розповіді за картиною» з використанням РТУ- ТРВЗ- середня група № 5 вихователь Матушевська А.В.
 • Вивчення віршів з допомогою схем, малюнків (старша група № 11, вихователь Москальчук Л.В.;
 • Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей в образотворчій діяльності» (вихователь Заболотна К.В. середня група №5);
 • Н.Гавриш «Розвиток художньо- мовної компетентності дітей дошкільного віку» (вихователь молодшої групи №9 Кравець Л.С. Олійник В.М.
 • Г.С. Тарасенко «Система естетико-екологічного виховання» (вихователь старшої групи № 12 Масловата Л.Ю.).

Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу, реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

Кількісний склад педагогічного колективу

Педагогічним і обслуговуючим персоналом штат ЗДО укомплектований. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

У 2019 - 2020 навчальному році з дошкільнятами працювали 33 педагоги, із яких 21 педагог має вищу освіту, вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» мають 4 педагоги, з них: вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги, першу кваліфікаційну категорію -1, другу кваліфікаційну категорію - 6 педагогів, 12 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 11 тарифний розряд – 7 педагогів, десятий тарифний розряд - 6 педагогів. Педагогічне звання «старший вихователь» має 1педагог.

Фаховий рівень педагогів

Категорія педагогічних працівників

Всього педагогічних працівників

Освіта

Молоді працівник и до 3 р.

Базова

Вища

1.

Завідувач

1

 

1

 

2.

Вихователь-методист

1

 

1

 

3.

Вихователь

28

12

15

9

4.

Асистент вихователя

1

 

1

 

5.

Керівник музичний

2

 

2

 

Всього:

 

33

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної та професійної адаптації молодих педагогів практикувалась така форма роботи, як «Школа професійної адаптації та наставництва молодих вихователів». Завдяки вмілому управлінню з боку завідуючої Шестопаль Олени Миколаївни, й наставників: вихователя-методиста Науменко Олени Василівни, вихователів Кравець Людмили Сергіївни, Царук Наталії Василівни, Бондар Надії Василівни, Липової Алли Олександрівни, Нікітюк Тетяни Володимирівни, молоді педагоги отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Стажери та молоді вихователі відвідували міські школи стажера та молодого вихователя. Крім того, вихователі груп раннього віку Дячук А.М., молодшого Москальчук Л.В., середнього Іванова А.В., старшого Масловата Л.Ю, музичний керівник Оранська А.В., відвідували міські методоб’єднання, завідувач Шестопаль О.М. та вихователь-методист Науменко О.В. (міські семінари, методоб’єднання, майстер-класи, тренінги для керівників та вихователів-методистів).

В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.

Освітній рівень педагогів

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Організація методичної роботи

Упродовж року методична робота та робота методичного кабінету була спрямована на вирішення проблеми: «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток педагога стане основою педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей учня 21 століття».

Програмне та психолого - методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Методична та науково-теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

У ході реалізації змісту методичної роботи в закладі упродовж року, згідно перспективного плану педагоги Шестопаль О.М., Миськова Т.М., Палко М.В. (згідно перспективного плану) включені до графіка курсів підвищення кваліфікації на 2020 рік при Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти». Курсова підготовка   сприяє збагаченню їхнього педагогічного досвіду, поглибленому вивченню питань організації освітнього процесу, засвоєнню інноваційних технологій та сучасних методів роботи.

Згідно перспективного плану 1 педагог чергово та 1 педагог позачергово пройшли атестацію. Результати атестації наступні: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», керівнику музичному Оранській А.В., вихователеві Палко М.В. підтверджено відповідність 11 тарифному розряду».

Вид діяльності

К-сть пед.

Примітка

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

 

2.

Атестація

2

 

3.

Самоосвіта

33

 

4.

Участь      у      підготовці       та

проведенні методичних заходів

33

Педагогічні ради, майстер- класи, відкриті покази, тренінги, семінар, методичні об’єднання тощо.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові, групові та індивідуальні форми методичної роботи. А саме:

 

Педагогічні ради:

 

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», у «геоекшені», «ворк-шопі», «нет-воркінгу» інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Ефективність педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка. До кожної педради планувався комплекс методичних заходів, які були тим стержнем, що поєднував зусилля педагогів, спрямованих на   розв’язання пріоритетних завдань.

В ході педрад, під час обговорення певних питань, використовувались інтерактивні методи і  форми роботи: педагогічна газета, інформаційний калейдоскоп, педагогічний турнір, засідання круглого столу, презентації, моделювання, виставки, обмін досвідом роботи тощо.

    Проведені консультації носили проблемний характер, що спонукало педагогів до активної участі  в обговоренні питань освітньої діяльності, розвитку педагогічної майстерності, вміння професійно мислити, приймати рішення і організовувати їхнє виконання, накопичувати власний досвід, застосувати освітні  інноваційні технології,  спрямовувати освітній процес на  всебічну підтримку активності дитини, індивідуалізацію навчання як провідного принципу сучасної дошкільної освіти.

Педагоги мали можливість не лише потренувати інтелект, а й розширити та удосконалити свої знання, позмагатися між собою, впевнитися у своїх силах під час таких форм роботи, як:

З використанням Gmail- групи педагогів проведено онлайн –семінар (кейс метод) «Використання комплексних та парціальних програм, інноваційних педагогічних технологій, методик в дошкільній освіті, як необхідна умова успішності вихованця» та педагогічні читання: «Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч».

Крім того проведено консультування педагогів (12 консультацій для усіх педагогів та 5 консультацій для молодих педагогів). Розроблено та надано методичні рекомендації молодим педагогам та вихователям, які потребують допомоги. Сприяли творчому та професійному зростанню педагогів і інші форми роботи. Зокрема індивідуальні та групові консультації для молодих педагогів, вихователів груп раннього віку, музичних керівників; «Дні педагогічної творчості» в рамках яких педагоги поділились досвідом роботи з колегами та батьками. Чітка конкретизація питань актуальних для вузького кола педагогів досягла своєї мети, налаштувала їх на плідну роботу, дозволила розібрати детально проблеми, що турбують, знайти шляхи їх вирішення.

Реалії внесли досить жорсткі корективи в роботу закладу. З метою запобігання та недопущення поширення захворювання на коронавірус COVID-19 з 16.03.2020 року було призупинено роботу КЗ «ДНЗ № 77 ВМР». Методична робота здійснювалась у дистанційному режимі через Gmail – групу «Група педагогів «КЗ ДНЗ № 77 ВМР»», viber-групу, електронну пошту, телефонний зв’язок. Педагогам надавались консультації щодо організації освітньої роботи в дистанційному режимі, з використанням програми ZOOM було проведено педагогічні ради, педагогічні години, заключне заняття семінару практикуму, з використанням GOOGLE- продуктів проводилось анкетування, діагностика педагогів, забезпечено проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій, які розміщені на офіційному сайті закладу.

Розроблено та розміщено на офіційному сайті закладу «Заходи щодо забезпечення провадження освітньої діяльності КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» за допомогою дистанційних технологій» та «Графік проведення заходів дистанційного освітнього процесу КЗ "ДНЗ № 77 ВМР».

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та інноваційні технології, а саме:

Вивчення результативності роботи педпрацівників з питань впровадження позитивного педагогічного досвіду, інноваційних технологій  та методик, парціальних програм показало позитивні кількісні та якісні показники реалізації ідей нововведення та позитивний вплив на  оптимізацію освітньо-виховного процесу.       

Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь не лише в заходах і конкурсах, які організовуються у дошкільному закладі, а й у конкурсах та заходах міського рівня.

Свій вклад у підвищення професійної майстерності педагогів вніс доробок вихователів по реалізації проекту «З Україною в серці». Цей освітній проект був представлений на конкурс освітніх проектів міста та став абсолютним переможцем .

На високому професійному рівні було проведено відкриті покази в рамках міських заходів :

03.09. 2019 - Показове заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів при КВНЗ «ВАНО» -«Світ на виворіт з Дмитром Комаровим»- формування еколого- природничої компетенції у дітей старшого дошкільного віку з використанням РТУ- ТРВЗ технології методу «Маленькі чоловічки», моделювання ситуацій, ігор з тінями , світловим променем, робота з компасом, перископом вихователь Шабельникова Ю.М.

12.11.2019 – методичне об’єднання керівників музичних міста. «Використання засобів оперного мистецтва щодо розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку».

Доцільно зазначити високий рівень проведення відкритих показів педагогами:

Кравець Л.С.– вихователем молодшої групи («Сучасні методи педагогічних впливів мотивації що до формування сталого способу життя»);

Палко М.В. – вихователем старшої групи № 14 («Здійснення інтегрованого підходу освітньої діяльності в процесі підготовки старших дошкільників до навчання в НУШ.»);

Проведення відкритих показів для колег спонукало педагогів до самоосвіти, самовдосконалення, прояву творчої ініціативи. Музичні керівники Оранська А.В., Сластьон З.О., надавали вихователям усіляку допомогу, вдало підібрали музичний репертуар.

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічного колективу проведена підписка на періодичні видання, а саме: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Музичний керівник», «Медична сестра дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя».

Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращанню якості володіння різноманітними методами роботи.

       

Управлінська діяльність

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що актуальність, системність, цілісність - це принципи, згідно яких здійснювалася робота закладу. Пріоритетні завдання було відображено в усіх розділах річного плану.

Певну увагу було приділено контролю планування навчально -виховного процесу. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам та знаходиться на достатньому рівні.

Керуючись чинними державними     документами       та      планом роботи колектив виконав поставлені завдання.

Продовжується впровадження системи стимулювання працівників:

 1. Нагородження грамотами, подяками;
 2. Заохочення корисними придбаннями в групи.

Педагогічний колектив ЗДО в 2019 - 2020 навчальному році продовжив роботу з пошуку та впровадження нових технологій, форм і методів організації навчально – виховного процесу, реалізації Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи.

Результати навчально-виховного процесу

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень навчально –виховної роботи з дітьми дошкільного віку. З метою підвищення ефективності роботи педагогів , відповідно до річного плану, здійснювався тематичний аналіз організації освітнього процесу:

 • Ефективність педагогічних впливів щодо формування у дошкільників мотивації , орієнтованої на сталий стиль життя.;
 • Рівень освітньої роботи в КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» щодо формування у старших дошкільників сенсорно-математичної компетенції ;
 • Результативність оздоровчої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.
 • Результати реалізації завдань Базового компоненту у старших групах.;
 • було розроблено комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору
 • у закладі не було зафіксовано випадків травматизму виробничого характеру, дитячого травматизму
 • створено безпечне середовище для перебування працівників, дітей та батьків у закладі
 • проведено Тиждень безпеки дитини;
 • проведено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності;
 • проведено бесіди, заняття, ігри, розігрування ситуацій, лялькових театрів
 • проведено тренувальні евакуації з приміщень закладу;
 • моделювання правильної поведінки при НС різного характеру.
 • інформували про створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на відпочинку;
 • знайомили батьків із роботою закладу з даного напряму;
 • залучали батьків до освітнього процесу ;
 • вивчали та пропагували кращий досвід сімейного виховання.

Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до завдань освітньої програми для дітей (від 2 до 6 (7) років «Дитина», з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

В ході контрольно-діагностичного обстеження рівня сформованості компетентностей дітей старшого дошкільного віку з використанням кваліметричного методу на кінець 2019–2020 навчального року було охоплено 152 дітей. Зведені результати свідчать про наступне:

Результати моніторингу сформованості компетенцій за Базовим компонентом дошкільної освіти дітей 6-го року життя КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» (за кваліметричним методом оцінки)

 

КЗ «ДНЗ№77   ВМР»

Сформовано повністю (%)

Сформовано достатньо (%)

Сформовано посередньо

(%)

Сформовано мінімально

(%)

Не сформовано

(%)

Фізичний розвиток і здоров’я

49

39

12

0

0

Соціальний розвиток

51

36

13

0

0

Природничо-екологічний розвиток

62

28

10

0

0

Предметно - практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

58

36,5

5,5

0

0

Ігрова діяльність

69

28

3

0

0

Сенсорно-пізнавальний розвиток

61

29

10

0

0

Мовленнєвий розвиток

44

44

12

0

0

Слід відмітити, що у всіх дітей компетенції сформовано, що забезпечить їм успішне навчання в школі.

Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Однак, аналіз освітньої роботи показує, що є недоліки у формуванні мовленнєвої компетенції дітей ,також, актуальним залишається питання фізичного та психічного здоров’я дошкільників. Розв’язання окреслених завдань не може бути успішним без уваги до ігрової діяльності дітей, тож ці напрямки потребують особливої уваги.

Рівень подання програмового матеріалу з музичного виховання мав належний рівень завдяки плідній роботі керівників музичних Оранської А.В., Сластьон З.О., що в свою чергу дало вагомі результати в засвоєнні знань дошкільнятами. Малята не лише із задоволенням співають і танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримуючи радість від участі в різних видах музичної діяльності залюбки діляться нею з оточуючими. Музичні керівники постійно вносять нотки творчості у свою діяльність, завжди знаходять щось нове, неординарне, цікаве дітям, тим самим підвищують якість та ефективність педагогічного процесу, працюють у тісній взаємодії з вихователями та батьками.

В дошкільному закладі створені умови для розвитку і виховання кожної дитини, її індивідуальних можливостей. Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки: співів «Веселі голоси»- керівник Сластьон З.О., хореографічний «Веселі черевички» - керівник Оранська А.В.,   підготовки до навчання в школі «Казочка- навчалочка» під керівництвом вихователів Марчук Н.Г., Масловатої Л.Ю., Горшиніної А.С., Подимак Н.Г., «Про здоров′я треба знати, про здоров′я треба дбати» - вихователь Сініок М.М., «Лего-конструювання» - Заболотна К.В.,Матушевська А.В.;

розвиток творчих здібностей ««Паперова казка» – керівник Олійник В.М. та «Візерунки» за програмою «Радість творчості» у середній групі№ 13- Склярук Т.Б.., «Плекаємо патріотів України» у старшій групі № 14 -Бондар Н.В., Палко М.В.

Заняття в гуртках сприяли розвитку індивідуальних задатків, творчих здібностей та нахилів кожної дитини. Діти мали можливість показати свої уміння, враження, почуття і думки в різноманітній творчій діяльності.

Результатом роботи педагогічного колективу стала неодноразова участь та перемога педагогічних працівників, дітей та їх родин у конкурсах міського рівня: «Зимова феєрія» - робота   «Святкові вогники» Олійник Каріна ( група №7), Сафронюк Вікторія (група №12)

 

Фізкультурно - оздоровча робота

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи закладу дошкільної освіти.

   З метою контролю за станом роботи з формування у дітей елементів здоров`я зберігаючої компетентності протягом року адміністрація КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» здійснювала контроль з таких питань: дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, організація харчування дітей, виконання рухового режиму протягом дня, організація та проведення загартовуючих процедур, організація та проведення прогулянок, своєчасність відвідування ранкової гімнастики тощо.

     Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу, щодо ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків, який включає: листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, пішохідні переходи. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет - сайті дошкільного закладу. В кожній віковій групі обговорювалися питання зміцнення здоров`я дітей.

Систематично проводяться заняття з фізкультури, фізичні хвилинки, фізкультпаузи, загартовуючі заходи.

Пофарбовано спортивний майданчик: створено зону для стрибків у довжину, в наявності необхідний інвентар - м`ячі різних діаметрів, гімнастичні палиці, мішечки для метання, обручі, бар’єри, кеглі, городки, набір кубів.

   Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує подальшого розвитку.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до вимог ЗУ «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над виконанням вимог охорони праці:

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя та здоров`я дітей у ЗДО педагоги закладу планували та проводили наступну роботу з дітьми:

   Педагоги добирали такі форми роботи, які дозволили б дитині відчути не лише цінність свого життя та здоров`я, а й свої можливості у зміцненні та збереженні його, підготувати до чітких дій у небезпечних ситуаціях, сприяли вихованню самостійності та відповідальності, не допускали виникнення відчуття страху.

 У роботі з батьками колектив обрав основним напрямом роботи формування у дітей безпечної поведінки у довкіллі, а саме:

Таким чином, робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ЗДО проводилася на достатньому рівні.

Медичне обслуговування

В КЗ «ДНЗ № 77 ВМР», відповідно вимог Положення про медичний кабінет дошкільного закладу обладнано і функціонує медичний блок (медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна), який в основному оснащений відповідним обладнанням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги. Медичний кабінет   відповідає санітарно-гігієнічним нормативам за площею.

Медичне обслуговування закладу здійснюється сестрою медичною КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» Хоцінською О.О..

Медичні працівники закладу забезпечують надання дітям допомоги у збережені здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах.

Постійно проводиться аналіз стану здоров’я дітей-визначаються групи здоров’я, та фізичний розвиток дітей. Ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, при організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірами ведеться листок здоров’я кожної дитини, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Аналіз захворюваності за 2019/2020 навчальний рік дає підстави стверджувати, що оздоровчі заходи мають позитивний результат, були своєчасними і потребують продовження у новому навчальному році. У порівнянні з початком 2019 р., рівень захворюваності зменшився на кінець 2019 – 2020 н.р.

Це питання що кварталу обговорювалося на виробничій нараді.

Порівняння рівня захворюваності у 2019-2020 році.

                           захворюваність  захворюваність

Динаміка захворюваності у порівнянні з початком навчального року

З даних діаграми видно, що рівень захворюваності зменшився на 0,005у порівнянні з початком року.

Облік проведених профілактично-оздоровчих заходів показав, що діти, які були оздоровлені влітку, хворіли менше на застуди, ніж діти, що за різними причинами відвідували ЗДО влітку. Отже, аналіз захворюваності за навчальний рік дає підстави стверджувати – розроблений курс оздоровчих заходів має позитивний результат і потребує подовження в наступному навчальному році.

Медичні огляди працівників закладу проводяться згідно плану 2 рази на рік (березень, вересень).

Організація харчування

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному закладі.

Механізм організації харчування дітей впродовж навчального року визначали законодавчі та нормативно-правові документи. На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2006 р №298/227«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Аналіз харчування дітей ЗДО протягом 2019 - 2020 навчального року показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми, щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах.

Порушень технології приготування їжі не було. Сестрою медичною і комірником контролювалась якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. Своєчасно та правильно ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції.

   З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснюється суворий контроль за умовами зберігання та дотримання термінів реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

Регулярно проводиться зняття проб страв, виставляються добові проби. До раціону харчування входять риба, м`ясо, птиця, овочі, молочні продукти.

Технологічні картки є на всі страви перспективне меню наявне.

Наступність КЗ «ДНЗ № 77ВМР» та КЗ «СЗОШ І-ІІІ ст. №8 ВМР»

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 77 ВМР» тісно співпрацює з КЗ «СЗОШ І-ІІІ ст. №8 ВМР».

З метою реалізації наступності та перспективності проведено екскурсії для майбутніх першокласників, разом з батьками малюки відвідали концерт з нагоди свята першого і останнього дзвоника, педагогами проведено екскурсії до класу, бібліотеки, спортивної зали.

     Ефективно проводилася співпраця з батьками з метою корекції поведінки дітей, психологічної підготовки до школи. У жовтні 2019 року за участю вчителя початкової школи були проведені збори батьків майбутніх першокласників, які допомогли батькам розвіяти сумніви щодо навчання дітей в школі з 6-ти років та ближче познайомитись з новими підходами здобування освіти в початковій школі. У закладі налагоджено консультаційну допомогу для батьків майбутніх першокласників. З метою мотиваціної готовності дітей до школи регулярно проводились читання літературних творів про школу, гуморесок, розгорталась сюжетно- рольова гра «Школа».

Результати контрольних занять та бесіди з дітьми старшого дошкільного віку показали, що протягом року робота з підготовки дітей до школи, підготовки руки до письма велася послідовно і систематично. Діти– випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

Робота з батьками

Одним із першочергових завдань адміністрація закладу вбачає співпрацю з батьками щодо об’єднання зусиль сім’ї та колективу на засадах відкритості, взаємодовіри та співробітництва для зміцнення матеріальної бази, поліпшення умов перебування дітей в садочку. З цією метою у жовтні 2019, в рамках дня відкритих дверей, батьки мали змогу детально познайомитись із питаннями організації харчування дітей та впевнились у його відповідності вимогам «Інструкції з організації харчування в дошкільних закладах».

У жовтні 2019 року було проведено батьківську конференцію «Важливі аспекти готовності дитини до НУШ».

В ході проведених заходів широко представлено роботу закладу по ефективності використання педагогічних впливів для щодо підготовки дітей до навчання в умовах НУШ , використання інноваційних педагогічних технологій, методик, освітніх програм. Показано презентацію досвіду 14 родин щодо формування готовності дітей до навчання у школі. Всі, без винятку, родини підкреслюють, що виховують дітей власним прикладом, огортаючи їх турботою і любов’ю, допомагають дітям засвоїти рідну мову, набути необхідних знань та досвіду. Для батьків було показано дитячу оперу М. Лисенка «Коза- Дереза», яка продемонструвала .

         У тісній взаємодії із громадськістю та батьками зміцнюється матеріальна база закладу.

Створення сучасної матеріально- технічної бази для освітньо - виховної системи закладу оцінено як батьками, так і дітьми.

З допомогою додаткових джерел фінансування зміцнена матеріально-технічна база, всі надходження оприбутковано та поставлено на облік. Також щомісяця позабюджетні витрати висвітлюються на сайті закладу.

З допомогою батьків, їх безпосередньою участю та силами працівників закладу проведено косметичні ремонти у всіх приміщеннях та на ділянках.  

Адміністративно-господарська робота

Виконання завдань адміністративно-господарської роботи сприяло покращенню матеріально-технічної бази садочка, забезпеченню належного функціонування всіх систем закладу.

Холи ЗДО прикрашені вазами з сезонними квітами, топіаріями, які виготовлені креативними та творчими педагогами знавцями дизайнерської краси, оформлені виставки дитячих робіт та нагород, які здобув педагогічний колектив.

Приведено у відповідність до вимог територію дитячого садка:

декоративно оформлено ігрові майданчики груп, силами творчих педагогів та їх помічників зроблено ландшафтний дизайн квітників, завезено пісок.

Така робота проведена завдяки спільним зусиллям колективу садочка і батьків, спонсорській допомозі.

Виконанню завдань річного плану також сприяли проведені виробничі наради, загальні збори колективу, наради при завідуючій тощо.

Робота закладу у період карантину спричиненого коронавірусом COVID-19

З 16 березня 2020 року наказом директора Департаменту освіти Вінницької міської ради у закладі було призупинено освітній процес через карантин спричинений пандемією коронавірусу COVID-19.

Освітній процес здійснювався у дистанційному режимі.

Розроблено та розміщено на офіційному сайті закладу Заходи щодо забезпечення провадження освітньої діяльності та навчальних занять за допомогою дистанційних технологій, Графік проведення заходів дистанційного освітнього процесу КЗ "ДНЗ № 77 ВМР" .

Оперативне спілкування працівників закладу відбувалося через viber – групу «ДНЗ 77 «Сонечко»» та з допомогою телефонного мобільного зв’язку.

В онлайн режимі з допомогою програм ZOOM, VIBER, GMAIL, YouTube, електронної пошти, соціальних мереж Facebook, Instagram здійснювалась робота з кадрами, дітьми та батьками.

У програмі ZOOM проведено педагогічну годину 02.04.2020р. «Здійснення освітньої діяльності засобами дистанційних технологій в період карантину»; онлайн-педагогічну раду 29.04.2020р. «Підсумки освітньої та методичної роботи за 2019/2020 н.р. Виконання Плану роботи КЗ «ДНЗ № 77 ВМР у 2019/2020 н.р»; семінари- практикуми- 25.03.2020 та 27.05.2020, виробничі наради у березні, квітні, травні , червні, липні, серпні 2020р.

Завідувачем та вихователем- методистом для педагогів проведено онлайн практикуми про використання ІТ можливостей та соціальних мереж для здійснення освітньої роботи. Педагоги опановували вміння дистанційної роботи і через ресурси сайту МОН, порталів ПЕДРАДА, ВСЕОСВІТА, брали участь у вебінарах: «Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні орієнтири», «ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи», «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено», «Підвищуємо кваліфікацію онлайн», «Як керівнику ЗДО «розрулити» рекомендації МОЗ: вихід з карантину». Ці заходи забезпечили належний рівень здійснення освітнього процесу у дистанційному режимі.

Дистанційна робота педагогів відбувалась за попередньо розробленими індивідуальними планами із застосування інструментів комунікації у дистанційному режимі : сайту КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» , viber – груп, YouTube.

Вихователі всіх груп спілкувались з дітьми та батьками через viber – групи та Facebook, пропонували до ознайомлення цікавий пізнавальний матеріал, вірші для вивчення, посилання на дитячі освітні сайти, організовували флешмоби, челенжі :«Ранкова гімнастика» (всі групи), «Я у вишиванці» (всі групи), «Помічники»(група № 14), «Мої домашні улюбленці» (групи №№ 5,14,13), «Українські страви на нашій кухні» (гр №№ 9,2,1,3,5,11).

Перебуваючи в режимі дистанційної роботи педагоги Оранська А.В., Іванова А.В., Склярук Т.Б., Олійник В.М., Матушко М.М., Нікітюк Т.В., Бондар Н.В., Кравець Л.С., Миськова Т.М., Шабельникова Ю.М., Царук Н.В., Москальчук Л.В., Коваль В.О., Сайнецька Т.І. опанували роботу з комп’ютерними програмами, готували та проводили заняття з дітьми в онлайн режимі, записували відео занять, спостережень, ігор, та виставляли його в YouTube, на сайт закладу.

Особливо слід відзначити заняття вихователів Іванової А.В., Склярук Т.Б., Олійник В.М., Матушко М.М., Нікітюк Т.В. із розвитку творчих здібностей та зображувальних навичок; вихователів Бондар Н.В., Кравець Л.С., Миськової Т.М., Шабельникової Ю.М. із ознайомлення дітей з природою та дослідницької діяльності; вихователів Царук Н.В., Москальчук Л.В., Коваль В.О., Сайнецької Т.І. із інтелектуального розвитку.

Вихователями старших груп Бондар Н.В., Палко М.В., Чижиковою О.В., Сініок М.М., Масловатою Л.Ю., Горшиніною А.С., Марчук Н.Г., Подимак Н.О., керівниками музичними Оранською А.В., Сластьон З.О. підготовлено з дітьми та проведено онлайн- ранки випуску до школи, а також змонтовано їх відео.

Змістовною була дистанційна робота асистента вихователя Коваль В.О., вона взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращі інклюзивні практики України» - 2020 із посібником «Сходинки до успіху».

Активною була і проєктна діяльність педагогів. У період карантину розроблено світні проєкти :

-         «Санаторій за твоїм вікном»- вихователі Матушевська А.В., Заболотна К.В. на тему валеологічного та еколого-пізнавального розвитку,

-         «Весело граємо – дистанцію тримаємо» - вихователь Сайнецька Т.І. проблема дистанціювання у ігровій діяльності під час карантину;

-          «Розвиток творчих здібностей дошкільників в процесі роботи над театральною грою» - вихователь Миськова Т.М.

Педагоги використовували інноваційні технології: Москальчук Л.В. – вивчення віршів за допомогою картинок та схем, Нікітюк Т.В. – дидактичні ігри Є. Шийко, Кравець Л.С. – розвиток мовлення дітей за Н. Гавриш, Шабельникова Ю.М. – формування звичок сталого розвитку.

З метою виявлення обдарованих дітей у сфері мистецтва, вдосконалення майстерності вокального співу, мистецтва декламування, подальшого розвитку та пропаганди кращих досягнень народного та сучасного мистецтва, духовних надбань українського народу, розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку у період з 28.05.2020 року по 05.06.2020 року проведено онлайн-Конкурс «Розмай дитячих талантів» у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка»серед вихованців КЗ «ДНЗ № 77 ВМР».

Участь у конкурсі взяли 22 вихованці закладу.

Слід відзначити керівників музичних Оранської А.В. та Сластьон З.О., які онлайн продовжили розучування пісні «Першокласники» на музику І. Крутого та створили кліп , ця робота засвідчила спрямування зусиль педагогів щодо розвитку творчого потенціалу дітей,   надання можливості проявити свою індивідуальність, показати її широкому загалу. До конкурсу долучилась і заслужена артистка України Лановенко Н.В. зі своїм сином Андрієм Мельником. Вони разом заспівали та відзняли кліп на пісню Тіни Кароль «Україна- це ми!».

Інформацію про переможців онлайн-Конкурсу розміщено на Web-сайті та сторінці закладу у Facebook.

У період з 27.05. по 17.06.2020 року було проведено Конкурс «День зі спорту починаємо» серед вихованців старшого дошкільного віку КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» в рамках міського чемпіонату   «Старти надій». У чемпіонаті взяли участь 21 дитина. Всі діти, які спілкувались з педагогами дистанційно були залучені до флешмобу ранкової гімнастики, який організували вихователь Олійник В.М. та керівник музичний Оранська А.В.

Слід підкреслити, що батькам та дітям спілкування з педагогами допомогло пережити нелегкий період ізоляції, про що свідчить зворотній зв’язок : у інтернет спільноти батьками викладено безліч фото та відео малюнків, аплікацій, колажів дітей, записів читання ними віршів, сюжети спілкування з природою, допомоги батькам у хатніх справах та на городі тощо.

Відповідно до опитування, дистанційно здобували освіту 25% вихованців.

У весь цей час не переривався зв’язок із батьками було проведено онлайн опитування про результативність дистанційної освітньої роботи, про можливість перебування дитини вдома у період карантину.

Проведення консультацій для батьків вихованців відбувалося на сайті закладу http://vndnz77.org.ua/ у розділі «Для батьків», засобами VIBER, GMAIL, соціальних мереж Facebook, Instagram.

Для оперативної ліквідації можливих аварійних ситуацій, забезпечення збереження матеріальних цінностей та устаткування, підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму, на період призупинення функціонування КЗ «ДНЗ № 77 ВМР», було призначено вкрай необхідних працівників для забезпечення життєдіяльності закладу.

Протягом усього карантину було забезпечено виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій.