ІКТ для збагачення розвивального середовища

 

Ще однією особливістю роботи педагогічного колективу є використання мультимедійних презентацій до інтегрованих занять.

Серія таких презентацій, які дають змогу педагогу протягом заняття розв’язувати програмові завдання з різних освітніх ліній, що об’єднані єдиним змістом, як-от «Пригоди Іринки у бабусі», «Іринка і сніжинка» тощо. Проводять такі заняття з дітьми віком від 3-х до 6-ти років. Завдання, подані на слайдах презентації, мають різні рівні складності, що забезпечує диференційований підхід до дітей. Мультимедійні презентації використовують як на занятті, так і під час інших форм організації освітнього процесу. Для індивідуальної чи групової роботи вихователі використовують певні частини презентації чи окремі її слайди залежно від мети, віку та рівня розвитку дитини чи групи дітей, з якою заплановано проведення такої роботи. Під час роботи зі слайдами презентації у дітей розширюються й закріплюються знання про навколишній світ: тварин, птахів, дерева, овочі та фрукти. Вони вчаться встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між природними явищами, закріплюють навички лічби, порівняння чисел, обчислення в межах 10, складання та розв’язання задач, поскладового читання слів тощо. Кожен слайд містить ключові запитання до дітей, які вихователь може доповнювати розширеними розповідями, уточненнями, емоційними описами ситуацій, порівняннями тощо. Основною умовою для проведення такого виду роботи є наявність у дошкільному навчальному закладі мультимедійного обладнання. Для проведення індивідуальних занять чи занять з невеликою підгрупою дітей ми використовуємо ноутбук. Кількість слайдів і тривалість заняття залежить від віку дітей. Так, з дітьми від 3-х років розпочинаємо демонстрацію з показу декількох слайдів, поступово ускладнюючи завдання та тривалість занять відповідно до віку дошкільників. Використовуючи мультимедійні презентації, не потрібно додатково добирати наочність, завдяки чому можна вивільнити час для активного спілкування з дітьми та їхнього всебічного розвитку. Оригінально й творчо оформлене розвивальне предметно-ігрове середовище в дошкільному закладі стимулює дітей до експериментування та пошуку, самостійного пізнання властивостей різних об’єктів і предметів та способів дії з ними. Втілюючи свої творчі задуми в оформленні групових приміщень, педагоги плекають у своїх вихованцях ціннісне ставлення до всього красивого, розвивають фантазію та креативність. Як іще невимушено занурювати дошкільників в атмосферу занять — в інфографіці.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2288-rozvivalne-seredovishche