Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта — вимога сьогодення

 

Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили.
Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

В. О. Сухомлинський

Важливо розуміти!

Подробнее...

Реалізація проєкту «Сходинки до успіху» в інклюзивній групі КЗ «ДНЗ № 77 ВМР»

 20190619 092425

На сьогодні в нашому закладі функціонує одна інклюзивна група, яка створена на базі групи № 10 «Веселі курчатка», інклюзивна освіта в які базується на комплексному підході , що є найкращим рішенням для навчання та виховання особливих дітей.

Саме тому в інклюзивних групах, крім вихователя та помічника вихователя, з дошкільнятами додатково працює асистент вихователя та профільні спеціалісти. Логопед, дефектолог, психолог, медичний та музичний працівники є учасниками навчально-виховного процесу.

Компетентність фахівців, які працюють в інклюзивній групі, злагодженість їх роботи це одна з умов ефективності дошкільної освіти. Вихователі, асистенти та інші педагоги, які залучені до освітнього процесу проходять тренінги та навчання.

Запорукою щоденного успіху є  створення в інклюзивній групі психоемоційного комфорту. Для цього вони організовують психологічні та розвиткові заняття, рухливі ігри, тренування. Використовуючи обладнання в ресурсної кімнати, різноманітні дидактичні матеріали, розвиваючі іграшки та навчально-наочні посібники.

Подробнее...

Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення

 2У процесі демократизації нашого суспільства неабиякого поширення набули ідеї гуманізації освіти. На зміну державоцентриській освітній системі, в якій головна мета визначалася як формування особистості за певними еталонами та підпорядкування власних інтересів державним, а основною ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, приходить, так звана, дитиноцентриська система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси дитини, задоволення її потреб. Серед умов формування цієї системи слід виокремити:
- забезпечення можливості вибору навчального закладу та навчальної програми відповідно до особливостей дитини;
- здійснення стимулювання досягнень дітей у різних сферах діяльності;
- забезпечення їхнього соціально-педагогічного захисту.

Подробнее...

Новини закладу