Зразок заяви

 

                                           Завудувачеві КЗ «ДНЗ № 77 ВМР»

Шестопаль О.М.

______________________________

(прізвище, ім’я по батькові заявника)

____________________________

                                                                                                      (адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон _____________________________  

Адреса електронної поштової скриньки ___________________

Заява

Доводжу до Вашого відома, що ___________________________________

_________________________________________________________________

ОПИС СИТУАЦІЇ ТА КОНКРЕТНИХ ФАКТІВ

Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася.

_______________                                                                            ___________

         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(дата)                                                                                                                                      (підпис)