Просвітницька робота з батьками

 

Форми роботи з батьками дітей раннього віку в дошкільному закладі

Завдання просвітницької роботи з батьками Провідне місце у формуванні особистості дитини раннього віку відведено сім’ї. Саме тут малюк отримує первинні уявлення про навколишню дійсність, усвідомлює себе повноправним представником суспільства. Украй важливо, аби батьки розуміли, що за виховання й розвиток своєї дитини несуть відповідальність передусім вони, а решта освітніх інститутів, зокрема й заклад дошкільної освіти, мають лише сприяти цьому. Просвітницька робота закладу дошкільної освіти з родинами має бути спрямована на ознайомлення, розширення та поглиблення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання. Зокрема, ідеться про роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, сутність компетентності як інтегративної якості особистості. Основні завдання просвітницької роботи з батьками: розкривати важливість ролі матері й батька (об’єднання їхніх зусиль) у вихованні дитини раннього віку ознайомлювати батьків з ефективними методами та прийомами розвитку, виховання та навчання дітей раннього віку формувати в батьків віру в можливості дитини переорієнтовувати батьків з дорослої на дитячу модель буття дитини раннього віку в сім’ї розвивати упевненість у собі, уміння враховувати свої здібності, довіряти власному життєвому досвіду, своїм життєвим враженням та відчуттям роз’яснювати батькам необхідність формування компетентної особистості дитини, починаючи з раннього віку створювати в сім’ї та дошкільному навчальному закладі сприятливі умови для формування компетентності дитини раннього віку ознайомлювати з базовими якостями особистості, показниками їх сформованості в дитини раннього віку актуалізувати важливість створення в сім’ї життєвого простору, що сприятиме розвитку дитини в спокійному природному темпі.

Планування співпраці з батьками При плануванні спільної діяльності враховуйте особливості родин: склад вік батьків освіта стаж шлюбного життя кількість дітей досвід батьківства матеріальний стан умови проживання професійні інтереси характери тощо етнічну, соціальну та культурну приналежність сім’ї Особливу увагу приділяйте неповним сім’ям, розлученим, із повторним шлюбом, конфліктним.

Індивідуальні форми роботи з батьками та конфіденційність Створіть сприятливі умов для конфіденційного спілкування батьків із різними фахівцями — практичним психологом, лікарем-педіатром, старшою медичною сестрою, музичними керівниками, інструктором з фізичної культури, учителями англійської мови. Організуйте консультативний куточок, ізольований від стороннього втручання, що нагадував би домашній інтер’єр і містив достатню кількість педагогічної та психологічної літератури. Увага! Своєчасно сповіщайте батьків про заплановані заходи: розробіть спеціальні запрошення, які батьки отримували за кілька днів до заходу. Хто там? День відкритих дверей у дошкільному закладі Результативність роботи  Заходи, організовані для батьків або за їхньої участі, дадуть змогу: розкрити виховні можливості педагогів та родини, спонукати їх до максимального використання цього потенціалу у формуванні особистості дитини підвищити рівень психолого-педагогічної культури батьків, сформувати в них свідоме розуміння власної відповідальності за результат виховання власної дитини заохотити батьків до активної участі в освітньому процесі на рівні партнерства та співпраці залучити батьків до створення належних умов для забезпечення життєдіяльності та повноцінного розвитку дітей у сім’ї та в дитячому садку Головне, щоб батьки перестали ставитися до дитсадка як до установи, яка зобов’язана надати їм комплекс послуг з догляду, навчання і виховання їхніх дітей. Що частіше вони братимуть участь у просвітницьких заходах, то швидше зрозуміють: заклад дошкільної освіти — це не закрита система. Батьки — дієва опора педагогів як безпосередньо в роботі з дітьми, так і в розв’язанні різних супутніх проблем, пов’язаних зі створенням умов для такої роботи. За матеріалом Альбіни Кіяшко, вихователя-методиста закладу дошкільної освіти № 138, Харків; принципи організації роботи з батьками — за матеріалом Світлани Мартиненко, директора ДНЗ № 792, Київ,

 

 

Новини закладу