Форми співпраці з батьками дошкільників

Родительская категория: Фахівці радять
Категория: Консультації для педагогів

 

 

Форми співпраці

Мета та зміст роботи

Бесіди

Педагог має постійно контактувати з батьками,

інформуючи їх про особливості розвитку дитини, її

поведінку, настрій, уподобання тощо. При цьому

слід не лише говорити та слухати, а й виражати

своє зацікавлення життям та поведінкою дитини

вдома. Бесіди можуть бути як індивідуальні, так і

групові

Консультації

Мета консультацій — підвищення

психолого-педагогічної компетентності батьків,

засвоєння ними певних знань, формування умінь,

навичок. На групові консультації можна запросити

батьків різних груп дошкільників, які мають схожі

проблеми або успіхи у їх розв’язанні.

Форми проведення консультацій:

- кваліфіковане повідомлення спеціаліста

з наступним обговоренням;

- обговорення статті, попередньо прочитаної

всіма запрошеними тощо

Значне місце в роботі з батьками посідає

консультативна робота практичного психолога.

Вона спрямована на роз’яснення батькам значення

дошкільного віку для становлення майбутньої

особистості, для формування елементарних форм

свідомого ставлення до життя, а також надання

практичної допомоги у розв’язанні проблем у

вихованні та розвитку дитини

Відвідування сім’ї

дитини

Відвідування можливе за попередньої

домовленості з батьками, інформування та згоди батьків.

Педагог знайомиться з членами родини вихованця,

сприймає атмосферу в сім’ї, поведінку і настрій

дитини, що дає змогу визначити психологічний

клімат, стан родинного виховання тощо.

Відвідуючи сім’ю дитини, вихователь має бути

привітним, доброзичливим, у гарному настрої.

При цьому недопустимі зауваження, скарги,

критика батьків

День довіри

Це форма індивідуальних консультацій на

прохання батьків у визначений день. У цей день

батьки можуть зустрітися з фахівцями

дошкільного навчального закладу й поставити

запитання, які їх хвилюють. Найчастіше батьки

прагнуть поспілкуватися з медичною сестрою,

практичним психологом, вчителем-логопедом,

інструктором з фізкультури, який навчає дітей

плаванню. Така форма роботи дає змогу батькам

отримати вичерпні кваліфіковані відповіді на

проблемні запитання, а фахівцям — більше

дізнатися про сімейне виховання дітей

Родинний міст

Активна індивідуальна форма роботи з батьками

дітей, які лише почали відвідувати дошкільний

навчальний заклад. Її використовують здебільшого

тоді, коли в дитини виникають певні проблеми під

час перебування в дитячому садку. Ініціює зустріч

із батьками вихователь. Він пропонує питання для

обговорення, обов’язково враховуючи інтереси та

потреби родини. Родинний міст допомагає

педагогам і батькам порозумітися, встановити

тісніші стосунки

Семінари-практикуми, тренінги

Для формування в батьків практичних навичок з

виховання дітей педагоги дошкільного закладу

можуть проводити семінари-практикуми, тренінги.

Ці форми роботи дають змогу не лише здобути

знання, а й закріпити їх на практиці, наприклад,

повправлятися у способах і прийомах підготовки

руки дитини до письма, подивитися, як це робить

педагог і спробувати самотужки

Круглі столи

Така форма публічного обговорення чи

висвітлення певних актуальних питань передбачає

рівноправ’я учасників і широке багатоаспектне

розглядання порушеної проблеми. Після засідання

круглого столу можна спланувати роботу секцій,

об’єднавши батьків і педагогів у групи для

розглядання актуальних для визначеного

контингенту тем

Творчі майстерні

Творчі майстерні організовують на добровільних

засадах після вивчення творчих уподобань батьків.

Функціонування творчих майстерень передбачає

обмін досвідом і навчання певному виду творчості,

створення колекції доробок, популяризацію

обраного виду творчої діяльності. У роботі беруть

участь педагоги, батьки та їхні діти

Батьківські збори

Групові та загальні батьківські збори проводять

2–3 рази на рік. На загальних зборах передбачені

виступи батьків, обговорення завдань на новий

навчальний рік, результатів освітнього процесу

тощо. Можна також запросити фахівців, зокрема

лікаря, практичного психолога, юриста, дитячого

письменника. На групові батьківські збори одне

запитання готує вихователь, інші — батьки чи

фахівці. Бажано на зборах обговорювати сімейний

досвід виховання дітей

Батьківські конференції

Основна мета проведення батьківських

конференцій — обмін досвідом сімейного

виховання. Батьки готують повідомлення. Педагог,

за потреби, надає допомогу з вибору теми,

оформлення виступу. На конференції можна

запрошувати до виступу фахівців. Важливо

визначити актуальну тему конференції. До неї

зазвичай готують виставку дитячих робіт,

педагогічної літератури, матеріалів, що

відображають роботу дошкільного навчального

закладу. Завершити конференцію можна спільним

концертом дітей та членів їхніх сімей

День відкритих дверей

Ця форма роботи призначена для ознайомлення

батьків з дошкільним навчальним закладом,

особливостями освітнього процесу та залучення їх

до активної участі в ньому. Керівник або

вихователь-методист проводить екскурсію

дошкільним навчальним закладом з відвідуванням

груп. Можна показати такі фрагменти освітнього

процесу, як-от: підготовка до прогулянки,

колективна праця, ігрова діяльність. Після

екскурсії і перегляду роботи з дітьми керівництво

дошкільного навчального закладу проводить

бесіду з батьками, відповідає на їхні запитання,

цікавиться враженнями.

Варто завчасно ознайомити батьків з програмою

Дня відкритих дверей. Це дасть їм змогу

долучитися до спланованої діяльності, стати її

активними учасниками

День добрих справ

Проведення днів добрих справ дає змогу об’єднати

батьків у невеликі групи за інтересами. Спільні

справи допомагають налагодити добрі стосунки як

між батьками та педагогами, так і між батьками

різних дітей. Така форма роботи сприяє

поліпшенню мікроклімату в групі, згуртуванню

батьків, допомагає їм зрозуміти особливості

освітнього процесу

Батьківський клуб

Один із варіантів групової форми роботи, який дає

змогу вихователю надати практичну допомогу

родинам, наприклад, показати прийоми організації

різних дитячих ігор, оздоровчих заходів тощо. Для

батьків, які припускаються помилок у вихованні

дітей, у межах діяльності клубу педагог

організовує спільні ігри-заняття з дітьми в групі —

це своєрідний тренінг батьківсько-дитячих

стосунків. Доречно поєднати заняття у

батьківському клубі з випуском тематичної «Бліц-

-газети», інформаційних бюлетенів «Прочитайте

— це цікаво…», «Це потрібно знати…», «Прості

секрети» тощо

Вечори відпочинку

Проведення вечорів відпочинку, наприклад,

«Будьмо знайомі», «Розвеселімо одне одного»,

«Сміх — це здоров’я», «Родинна світлиця»,

«Вечорниці», «У гостях у бабусі» тощо,

передбачає налагодження контактів із батьками

вихованців, залучення батьків до освітнього

процесу, зміцнення родинних відносин та обмін

сімейним педагогічним досвідом

Родинні свята і розваги

Свята і розваги за участі дітей, батьків і

педагогів — традиційна й ефективна форма

співпраці з родинами, що сприяє адаптації та

соціалізації дітей, згуртовує батьківський, дитячий

та педагогічний колективи. Найпоширенішими є

такі спортивні свята і розваги, як «Тато, мама і я —

спортивна сім’я», «Спорт — це здоров’я», «Веселі

старти», «День здоров’я»

Виставки

 

У дошкільному навчальному закладі традиційно

організовують виставки дитячої творчості, зокрема

художньої праці «Маленькі майстри» чи «Наші

умільці», зображувальної діяльності «Руками

дітей» або «Діти для батьків».

Поширеними є тематичні виставки на кшталт:

- дитяча література для сімейного читання;

- іграшки для ігор удома.

А також — фотовиставки на різні теми, наприклад,

«Усміхніться разом з нами», «Про серйозне —

жартома», «Найрідніші — найсмішніші», «Чарівна

мить настрою» тощо.

Під час виставок батьки ознайомлюються з

діяльністю дошкільного навчального закладу,

особливостями освітнього процесу, різними

творчими уміннями і навичками своїх дітей.

Виставки сприяють залученню батьків до

безпосередньої взаємодії з дітьми

Освітні проекти

Проектна діяльність у дошкільному навчальному

закладі є однією з ефективних форм залучення

батьків до співпраці з педагогами та дітьми,

оскільки кожен освітній проект передбачає

організацію співпраці з родинами дошкільників

Скринька довіри

Однією з форм взаємодії з батьками, що сприяє

підвищенню рівня довіри, взаємоповаги є скринька

довіри. Батьки мають змогу написати зауваження,

відгуки, пропозиції, описати проблемні ситуації,

ініціювати проведення бесід, консультацій, лекцій,

а відтак отримати кваліфіковану цільову допомогу

в розв’язанні конкретних проблемних ситуацій

Педагогічний порадник

для батьків

 

Оригінальною і дієвою формою взаємодії з

родинами є технологія створення і використання в

роботі педагогічного порадника для батьків.

Педагогічний порадник оформлюють як за

тематичну добірку матеріалів, як серію

інформаційних повідомлень за запитами батьків

Інформаційні стенди

 

Щоб досягти єдності в поглядах на виховання й

розвиток дітей, слід обов’язково ознайомлювати

батьків зі змістом та формами освітньої діяльності

в дошкільному навчальному закладі. Для цього

необхідно створювати і своєчасно оновлювати

відповідні інформаційні стенди. На інформаційних

стендах доцільно висвітлювати:

- питання дошкільної освіти, що найбільше

цікавлять батьків;

- основні програмові вимоги відповідно до

віку дітей, концептуальні підходи до

розвитку та виховання дошкільників;

- особливості формування компетентності

дитини у всіх сферах життєдіяльності.

Про діяльність дошкільного навчального закладу

та основні завдання освітнього процесу батьки

можуть дізнатися із рекламних та пізнавальних

буклетів, які виготовляють педагоги

Папки-пересувки

Метою оформлення папок-пересувок є педагогічна

просвіта батьків. Такі папки формують за

тематичним принципом. У них розміщують

актуальні статті з питань виховання та розвитку

дітей дошкільного віку

Родинні газети

 

Створення родинних газет на теми «Наш активний

відпочинок», «Наш вихідний день» тощо

допомагають педагогам залучити до цікавої

спільної діяльності батьків і дітей, сприяють

налагодженню в родинах доброзичливих і

довірчих стосунків. Одним із різновидів родинної

газети є фотогазета

Мультимедійні

презентації

 

Показ батькам мультимедійних презентацій, їх

розміщення на сторінках інтернет-ресурсів

дошкільного навчального закладу — ефективна

форма ознайомлення батьків з особливостями

освітнього процесу в дошкільному навчальному

закладі та найліпшим досвідом сімейного

виховання. Створення мультимедійних

презентацій дає змогу систематизувати,

конкретизувати та узагальнити інформацію,

проілюструвати її фотографіями з життя дітей у

дошкільному навчальному закладі та в сім’ї